Reader Comments

Comment

by Dirk Stoff (2013-10-30)


Pomiar wielkości i rozkładu promieniowania neutronowego wokół akceleratorów radioterapeutycznych w trakcie napromieniowywania pacjentów wysokoenergetycznymi wiązkami fotonowymi i elektronowymi geodeta Szczecin Celem pracy było określenie rozkładu i wielkości promieniowania neutronowego powstającego w reakcjach (?, n), (e, e' n) w trakcie napromieniowywania pacjentów wysokoenergetycznymi wiązkami fotonowymi i elektronowymi w radioterapii nowotworów. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że strumień neutronów termicznych i epitermicznych (< 100 keV) rozkłada się w przybliżeniu równomiernie wzdłuż stołu terapeutycznego, w efekcie czego pacjent otrzymuje jednakową dawkę promieniowania neutronowego niezależnie od tego, która część ciała poddana jest radioterapii. Wartość średnia strumienia neutronów termicznych i epitermicznych wynosi 2,5 x 106 n Gy-1cm-2 i nie zależy od wielkości pola napromieniowania. Widmo neutronów prędkich uzyskane w odległości 50 cm od izocentrum obrotu głowicy akceleratora (poza polem napromieniowania) przypomina widmo neutronów rozszczepionych. Wartości strumieni neutronów generowanych w trakcie emisji wysokoenergetycznych wiązek elektronowych są kilka rzędów wielkości mniejsze niż w przypadku wiązek fotonowych.