User Profile

Dirk Stoff

Bio Statement Zasady funkcjonowania rynku nieruchomości i jego obsługi w krajach UE i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej geodeta Katowice Badaniami objęto rynek nieruchomości w Unii Europejskiej; proces integracji europejskiej - cele i zasady integracji; zasady i warunki nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w państwach członkowskich Unii Europejskiej; zasady i regulacje związane z gospodarką nieruchomości w krajach członkowskich UE; podstawowe obszary gospodarki nieruchomościami poddawane regulacjom; uwarunkowania rozwoju wiedzy i informacji o rynku nieruchomości w ujęciu międzynarodowym. Rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych: aspekty prawne obrotu nieruchomościami (podatki i ubezpieczenie nieruchomości, prawo antymonopolowe, prawo własności); finansowanie rynku nieruchomości w USA (instrumenty kredytu hipotecznego, praktyczne podejście do finansowania, programy pożyczkowe, inne sposoby finansowania, źródła finansowania nieruchomości); Funkcjonowanie i prawa konta "Escrow" (pojęcie i zasady funkcjonowania konta escrow, korzyści płynące z używania konta escrow, obecne prawa federalne regulujące konto escrow); system pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (formy współpracy agencji nieruchomości, wynagrodzenie, prawa i obowiązki pośrednika względem zleceniodawcy, rodzaje kontraktów, przebieg transakcji kupna-sprzedaży).