Hua, Zhang, Hangzhou Normal University (China), China