מיהו המועמד המתאים ללמודים במכללה להוראה?/Who is the Desired Applicant for Schools and Colleges of Education?

  • Sara Katz PhD Shaanan Academic College Haifa, Israel
  • Yehiel Frish PhD Shaanan Academic College Haifa, Israel

Abstract

תקציר מאמר זה הוא דיווח על ניתוח קונספטואלי כדרך לחשיפת אפיונים אישיים של מועמדים ללימודי הוראה. החשיבות הרבה המיוחסת לטיב ההוראה, לרמת המורה כמפתח להצלחת ההוראה ולחינוך כעומד בראש סולם העדיפויות, דורשת להשכיל לבחור באנשים המתאימים ביותר למקצוע חשוב זה. כמכללה החורטת על דגלה דגש על פתוח לומד בעל הכוונה עצמית ברמת התנהגות מוסרית ערכית גבוהה, מקבל נושא זה עדיפות בחשיבה ובַחקר המכללתיים. ניתוח אפיונים אישיים של מועמדים ללימודי הוראה מאפשר למכללות ולבתי-ספר לחינוך לבחור מועמדים בהתאם למטרותיהם ובהתאם לסטנדרטים הרצויים להם. שימוש באוריינטציה של שיטה מבוססת קריטריונים וממדים של קונספציות הנחה את הניתוח של סיפורי חיים, רפלקסיה כתובה ודבורה, שאלונים וראיונות. יחידות המחקר סווגו לקריטריונים ולממדים של קונספציות, ונוצר מבנה קונספטואלי, שנבדק בקונטקסטים שונים. זהו מחקר המציע דרך לחשיפת פרופיל אפיונים אישיים של מועמדים ללימודי הוראה. הניתוח והמודל שנולד בעקבותיו מציע אופן הסתכלות כללי על מועמדים המתעתדים להיות מורים מוצלחים בעתיד. אוכלוסיית המחקר היא מועמדים לאחר שירות לאומי / צבאי (n = 99). הניתוח לחשיפת המידע נעשה בדרך של Grounded theory . תרומתו המדעית של המחקר תהיה בתשומת לב להבדלים דקים ולרגישויות בין מועמדים לצורך סלקציה ולצורך טיפוח אפיונים רצויים במהלך הלימודים. המודל החדש קל ליישום ומאפשר אבחון עדין ומדויק יותר בין מועמדים בהשוואה להליך הקבלה שהיה נהוג עד כה. Acceptance for schools and colleges of education is based on the existing standardized traditional admission system, which focuses mainly on cognitive competencies. High academic scores are insufficient to make a good teacher. Endless discussions on who the teachers college desired applicant is led us to the present challenging study. This study discusses the use of personal attributes for assessing applicants who wish to study for teaching credentials. A set of qualitative tools and methodology were used to elicit each individual’s personal attributes and to determine their weight, using a qualitative research design. Currently used tools do not supply a sufficiently detailed database to differentiate between applicants. When tools are interesting, meaningful, and taken from real life, tacit knowledge is easily revealed (Sabar-Ben Yehoshua, 1990). Applicants in this study document their reflections and their academic, vocational, or personal growth as a major part of the raw data for analysis. The new model delicately differentiates both between individuals and groups, providing an applicant profile pool of competencies, useful for admission committees, as well as for empowering student-teachers’ strengths during their studies. This study emphasizes a shift from generating scores to profiles, for the consideration of admissions committees. It included 99 post army/national service participants: 68 women and 31 men, aged 20-25. These procedures can easily be applied by teacher education faculty members. The predictive validity of the presented model requires further study in a longitudinal trial.

Author Biography

Sara Katz, PhD Shaanan Academic College Haifa, Israel
Education
Published
2012-08-15
Section
Articles