Zhang, Jiang-Wei, Yong Liu, Jie Cheng, Wei Li, Hong Ma, Hong-Tao Liu, Jie Sun, Li-Ming Wang, Yu-Qi He, Yun Wang, Zheng-Tao Wang, and Ling Yang. 2007. “Inhibition of Human Liver Cytochrome P450 by Star Fruit Juice”. Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences 10 (4):496-503. https://doi.org/10.18433/J30593.