Zhang, Jiang-Wei, Yong Liu, Jie Cheng, Wei Li, Hong Ma, Hong-Tao Liu, Jie Sun, Li-Ming Wang, Yu-Qi He, Yun Wang, Zheng-Tao Wang, and Ling Yang. “Inhibition of Human Liver Cytochrome P450 by Star Fruit Juice”. Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences 10, no. 4 (October 12, 2007): 496–503. Accessed February 6, 2023. https://journals.library.ualberta.ca/jpps/index.php/JPPS/article/view/776.