Eduard Niznansky. Holokaust na Slovensku 7. Vztah slovenskej majority a zidovskej minority. (nacrt problemu). Bratislava: Nadacia Milana Simecku, 2005.

Nina Paulovicova

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21971/P7VC7H