Author Details

Paulovicova, Nina

  • Vol 13 (2007) - Articles
    The Immoral Moral Scientist. John Maynard Keynes
    Abstract  PDF
  • Vol 13 (2007) - Book Reviews
    Eduard Niznansky. Holokaust na Slovensku 7. Vztah slovenskej majority a zidovskej minority. (nacrt problemu). Bratislava: Nadacia Milana Simecku, 2005.
    Details  PDF